Al jaren ben ik aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Daar wordt bepaald hoe je moet omgaan met persoonsgegevens van cliënten. Het was een strenge procedure om daar aangemeld te kunnen worden en ook moest je daarbij een ‘Verklaring omtrent gedrag (VOG)’ indienen. Allemaal logisch als het het gaat om het bewaren van persoonsgegevens van cliënten. Het was een verplichte voorwaarden vanuit de beroepsvereniging waar ik ben aangesloten, dus ik neem aan dat alle therapeuten aan deze voorwaarde voldoen en dus ook ruimschoots klaar zijn voor de AVG.

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming.(AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Ik voldoe dan ook ruimschoots aan de voorwaarden van deze wet en bewaar uw gegevens volgens de AVG-voorschriften.

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw fysieke en en geestelijke gezondheidstoestand, gegevens over onderwerpen die wij gezamenlijk hebben besproken en die relevant zijn om te bewaren en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
– zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
– er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
– om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
– voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing van de beroepsvereniging.
– een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Deze nota’s worden verwerkt door mijn administratiekantoor (waarmee ik een verwerkersovereenkomst heb afgesloten die voldoet aan de AVG).

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals b.v. ‘Behandeling overige natuurgeneeskunde’ of ‘Coaching, bewustwording en representatiekosten’ of ‘(Herhaling) Cosmetische Acupunctuur’
• de kosten van het consult
• uw zorgpolisnummer

 

close
Facebook Iconfacebook like buttonTwitter Icontwitter follow buttonLinkedin