Richtlijnen LVNT Praktijk:

Gopala Natuurgeneeskunde

Terug naar werken in tijden van Corona, doe je zo!
Vanaf 11 mei mogen complementair werkende therapeuten weer aan het werk. Wel onder omstandigheden die anders zijn dan je gewend bent. Zo bepalen we vooraf aan de behandeling of jij, of iemand in je directe omgeving, Corona symptomen heeft. Als dat zo is dan stellen we een behandeling in de praktijk uit en kijken we samen of we op een andere manier een behandeling kunnen geven, bijvoorbeeld via beeldbellen. Bij een behandeling in de praktijk is het belangrijk dat we ons samen houden aan de hygiëneregels:
• Bij griep of andere luchtwegklachten kom je niet
• We schudden geen handen
• Was je handen voor en na de afspraak
• Hoest en nies in je elleboog
Ik plan voldoende tijd tussen de behandelingen, zodat je geen andere cliënten tegenkomt, en anders houden we 1,5 m afstand.
Als het nodig is, maak ik gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Mogelijk vragen we jou om een mondkapje te dragen.
Samen doen we er alles aan om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Ik vertrouw erop dat je begrip hebt voor de maatregelen.

Richtlijnen NIBIG Praktijk: 

U wordt geacht de volgende regels te lezen en te respecteren, niet alleen voor uzelf en mij, maar ook om het virus niet via ons door te geven aan mensen uit risicogroepen in onze omgeving:

• Ik plan mijn afspraken zo in dat u niet hoeft te wachten in de wachtruimte.
• Kom precies op tijd, dus ook niet te vroeg.
Ik plan mijn afspraken ruim in om tussendoor verplichte items, zoals deurklinken, behandeltafel, meetattributen, toilet, e.d. schoon te maken.
Deze tijd heb ik dus ook echt nodig en u kunt geen gebruik maken van de wachtruimte, dus als u te vroeg bent wacht buiten of in de auto.
Wij stoppen dan ook op tijd en lopen niet uit.
• Bij de begroeting of het afscheid geven we geen handen of hebben we ander fysiek contact.
• Neem uw eigen 1-persoons hoeslaken mee en iets om uzelf mee te bedekken tijdens de behandeling. Dat mogen handdoeken zijn, denk ook aan een handdoekje voor onder uw hoofd. Dit mag ook een laken zijn waar ik u onder bedek en waar ik eventueel wat dekentjes nog op kan leggen om u warm te houden als dat nodig mocht zijn. Het allerbeste is natuurlijk als u zelf ook dekentjes meeneemt, maar u hoeft natuurlijk niet speciaal dingen aan te schaffen om hier te kunnen komen.
• Het toilet zo min mogelijk gebruiken, dus ga naar het toilet voordat u komt.
• Er worden geen onnodige meetgereedschappen of andere attributen gebruikt, dus alleen datgene wat strikt noodzakelijk is wordt gemeten en behandeld.
U kun dus niet vragen of ik uw voedingssupplementen wil uittesten. Dat moet dan wachten tot dit alles voorbij is. Wel kunt u advies vragen.
• Kom alleen.
• We drinken niet het gebruikelijke kopje thee of koffie en een ‘watertje’ achteraf ook liever zelf even meenemen in een flesje of bidon.
• Neemt u zo min mogelijk spullen mee en stopt u uw losse spullen die noodzakelijk weg in uw tas of jaszak.
• Voor en na de behandeling was ik mijn handen en onderarmen met desinfecterende zeep.
Ik verzoek u uw handen te wassen bij binnenkomst en bij het opstaan van de behandeltafel.
• Na iedere cliënt worden contactpunten zoals de deurklinken, deurbel en armleuningen van de stoelen schoongemaakt. Raakt u zo min mogelijk aan in de praktijk.
• Het gesprek tussen ons vindt plaats op 1,5 meter afstand.
• Tijdens de behandeling op de behandeltafel wordt er zo min mogelijk gesproken om besmetting te voorkomen, dus alleen besproken wat noodzakelijk is voor de behandeling.
• Voor zover noodzakelijk en mogelijk geef ik instructies en oefeningen op minimaal 1,5 meter afstand en wordt fysiekcontact tot een minimum beperkt.
• Indien u zich angstig voelt om te komen, dan is een telefonisch- of video-consult ook mogelijk. Ik houd dan op afstand ‘een vinger aan de pols’ en geef u instructies of oefeningen. Deze consulten worden conform de eisen van de meeste zorgverzekeraar (tijdelijk) gedeclareerd en tellen mee in uw totaalaantal vergoedingen.
• Tijdens het maken van de afspraak stel ik een aantal vragen (Triage) waardoor ik weet of behandelen veilig kan en zelfs vlak voor de daadwerkelijke afspraak doe ik dit om te checken of er iets is veranderd.
Deze vragenlijst heb ik bijgevoegd. Wilt u deze lijst invullen en retourneren vóór de behandeling, zodat ik zeker weet dat we mogen behandelen. U mag de lijst als u kunt printen en inscannen alvast ondertekenen, maar ik kan dat ook voor u doen ter plaatse. Wel dienen dan wel alle vragen met ‘nee’ beantwoord te zijn. Is er 1 vraag die met ‘Ja’ beantwoord wordt, dan graag vooraf telefonisch overleg of per e-mail.
• Blijf thuis indien u of een van uw gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen. U wordt geacht uw afspraak te annuleren of contact met me op te nemen om dit te bespreken. Tot nader order worden deze annuleringen u, ongeacht of deze tijdig zijn, niet in rekening gebracht.

• Vul onderstaande gezondheidsverklaring in en onderteken hem.
Stuur hem per e-mail vóór het consult of neem hem mee naar het consult.

Gezondheidsverklaring m.b.t. Corona:

GOPALA
NATUURGENEESKUNDE
_________________________________________________________________________________
In verband met risico’s op verspreiding van het Coronavirus ben ik vooraf aan een behandeling verplicht u de volgende vragen te stellen. Pas als u de vragen allemaal met ‘nee’ heeft beantwoord en het formulier heeft ondertekend mag ik overgaan tot het fysiek behandelen in mijn praktijk.
Triagevragenlijst (vooraf in te vullen en te ondertekenen)
Kras door wat niet van toepassing is bij onderstaande vragen:
1. Heeft u nu Corona? Ja / Nee
2. Heeft u nu huisgenoten met Corona? Ja / Nee
3. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee
a. hoesten, kuchen of niezen;
b. koorts (38⁰C of hoger);
c. kortademigheid.
4. Heeft u huisgenoten met één van deze verschijnselen? Ja / Nee
5. Bent u in thuisisolatie? Ja / Nee
6. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking. Ja / Nee
7. Valt u onder onderstaande risicogroepen? (zie volgende pagina) Ja/Nee
8. Heeft u een griepprik gehad? Ja / Nee
9. Heeft u nu één van deze verschijnselen? a / Nee
a. (neus)verkoudheid, of loopneus;
b. keelpijn;
c. onbekende hoofdpijn;
d. onbekende moeheid;
e. onbekende diarree of buikklachten.
Indien een ‘Ja’ dan is behandeling eventueel mogelijk na verdere anamnese en risico-inschatting door behandelaar en in samenspraak met cliënt. Indien alles ‘Nee’ dan is behandelen toegestaan.
Deze vragen zijn naar waarheid ingevuld op ( vul datum in van de behandeling):
____________________________________________________________________________
Door wie? (uw naam en geboortedatum):

____________________________________________________________________________
Handtekening cliënt:

Wat zijn de risicogroepen bij het nieuwe coronavirus
Mensen die tot een risicogroep behoren zijn mensen die een hoger risico hebben om ernstig ziek te worden van een besmetting met het nieuwe coronavirus. Dit zijn:
• Mensen van 70 jaar en ouder
• Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van onderliggende aandoeningen:
o Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die daar van zo veel last hebben dat ze onder behandeling van een longarts zijn.
o Chronische hartpatiënten, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling zijn van een cardioloog.
o Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties.
o Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een nier transplantatie.
o Mensen met een verminderde weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan. Mensen die geen milt hebben of een milt die niet functioneert en mensen die een bloedziekte hebben. Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen. Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling. Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts.
o Mensen met een hivinfectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2. o Mensen met ernstige leverziekte. o Mensen met ernstig overgewicht (BMI Body Mass Index > 40).

Corona-proef werken tijdens de opleidingen:

  • We werken met groepen van maximaal 6 studenten. Zo kunnen we de afstand onderling van 1 1/2 meter waarborgen.
  • We geven geen handen of omhelzingen.
  • We wassen/desinfecteren onze handen bij binnenkomst en tussendoor indien nodig.
  • We nemen voor de praktijklessen onze eigen handdoeken en hoeslakens mee en werken alleen met ons eigen materiaal.
  • In de lunchpauze wordt de werkruimte en het toilet schoongemaakt en gedesinfecteerd.
  • We hebben een contactberoep, dus bij de praktijklessen als de 1 1/2 meter afstand niet gewaarborgd kan worden praten we zo min mogelijk en dragen we mondkapjes. Ook desinfecteren we weer, zowel voor als na de behandeling, onze handen en desinfecteren ons werkmateriaal.

 

 

close
Facebook Iconfacebook like buttonTwitter Icontwitter follow buttonLinkedin