Disclaimer

De informatie op www.gopala.nl is bedoeld om aan (nieuwe) cliënten een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van de manier van werken en de aangeboden therapievormen van Gopala Natuurgeneeskunde.

www.gopala.nl sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en/of indirecte, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van van informatie of diensten die worden aangeboden via www.gopala.nl. Dit geldt ook voor andere websites of bronnen waarnaar vanuit www.gopala.nl wordt verwezen.

De gegevens op deze website zijn met zorg samengesteld. Kitty Hamelijnck kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Mocht u onverhoopt onjuistheden op www.gopala.nl tegenkomen, dan verzoek ik u Kitty Hamelijnck daarop te attenderen. Zij zal ervoor zorgdragen dat deze onjuistheden veranderd of verbeterd worden.

Auteursrechten:

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de teksten op www.gopala.nl liggen bij Kitty Hamelijnck van Gopala Natuurgeneeskunde. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kitty Hamelijnck.

 

close
Facebook Iconfacebook like buttonTwitter Icontwitter follow buttonLinkedin