Klachtenprocedure:

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over mij als therapeut, mijn werkwijze of over mijn praktijk, dan kunt u zich in eerste instantie tot mij melden. Ik hoop er dan natuurlijk samen met u uit te kunnen komen.Vaak berusten ontevredenheden op miscommunicatie of misschien verkeerd gestelde verwachtingen.

Mocht wij hier samen echter niet uit kunnen komen, dan kunt u zich wenden tot een gratis klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging waar ik bij aangesloten ben, nl. de LVNG.

Kijk voor contactgegevens op:  www.lvng.nl

Mocht u dan nog ontevreden zijn over de manier waarop de klachtenfunctionaris uw klacht heeft afgehandeld, dan kunt u zich altijd nog wenden tot Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen.

Alles over de procedure die u kunt volgen bij een geschil kunt u vinden op de website van de S.C.A.G, dit is een onafhankelijke geschillencommissie:

www.scag.nl

 

 

 

 

close
Facebook Iconfacebook like buttonTwitter Icontwitter follow buttonLinkedin