Familieopstellingen

Een familieopstelling is een therapeutische manier van werken, waarbij de cliënt een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Je kunt familieopstellingen doen in groepsverband of individueel, dus 1 op 1 met een begeleider.

In groepsverband vraagt de cliënt mensen uit de groep representant te zijn voor bijvoorbeeld zichzelf, familieleden, (ex-)partner(s), mensen uit hun omgeving. Dit wordt allemaal intuïtief gekozen en geleidt door de begeleider. Er ontstaat dan een soort ‘toneelstuk’ van jouw leven, waarin in eerste instantie alles statisch lijkt. De representanten spreken of bewegen niet en zijn op gevoel ergens neergezet in de ruimte door degene waar de opstelling over gaat. Al gaandeweg komt er ‘leven’ in de opstelling en verandert het statische in iets dynamisch. Er gebeuren dingen in de groep, de energie gaat ‘bewegen’. Er komen impulsen uit de groep. Het bijzondere is dat de representanten zich letterlijk gaan voelen als degene waar ze voor opgesteld staan. Ze ‘worden’ a.h.w. die persoon. Ook kan de begeleider dingen vragen aan de representanten om de energie in beweging te krijgen.

Ook kun je een opstelling doen in een één op één sessie, dus alleen met de therapeut. Je gebruikt dan als representanten kleine voorwerpen, dit mag van alles zijn, kleine poppetjes, steentjes, kraaltjes of bijvoorbeeld veertjes. Ik gebruik hiervoor gekleurde flesjes. Je kiest dan een gekleurd flesje als representant van jezelf en van bijvoorbeeld je familieleden of andere relaties. Je legt deze flesjes dan neer in ‘een werkveld’, bijvoorbeeld een kleed of iets dergelijks en er ontstaat dan ook ‘het verhaal’, zoals het nu is. Ook wordt het probleem zichtbaar, waar de cliënt mee worstelt.

Er ontstaat zo een tableau-vivant dat achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien. Er komen verstrikkingen aan het licht (soms in eerdere generaties) die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de deelnemer. Vaak zijn die verstrikkingen onverwerkte gevoelens bij een persoon als gevolg van nare gebeurtenissen zoals het jong overlijden van een ouder of een kind, oorlogservaring, scheiding van ouders. Die onverwerkte gevoelens kunnen latergeborenen (kinderen) onbewust en onbedoeld belasten waardoor ze uit balans zijn.

Aan de hand van instructies van de begeleider wordt ‘het veld’ in beweging gebracht en geheeld waar nodig, totdat er rust komt binnen het geheel. Er ontstaat een soort ‘nieuwe orde’.

De effecten van de sessie zijn soms op korte, maar zeker op lange termijn merkbaar. Wat er binnen het veld ‘geheeld’ is binnen de sessie heelt vaak ook in werkelijkheid. Dit is onomkeerbaar. Hoe dat kan? Alles wat gebeurt binnen het veld komt ‘op zielsniveau’ binnen bij iedereen die als het ware vertegenwoordigd was binnen dat veld.

De vorm ‘familieopstellingen’ of ‘systemisch werk is uitgewerkt en geïntroduceerd in therapeutenland door Bert Hellinger als grondlegger ervan en later ook weer gemoderniseerd. Sjamanen en andere geneesheren gebruikten deze vorm van heling al eeuwenlang. Zij gebruikten hiervoor steentjes, blaadjes of veertjes.

Het is een krachtige manier van werken en het kan oude belemmerende patronen losmaken waar mensen mee worstelen. Het bevrijd je van de ballast van anderen en van oude patronen, waar we soms al jaren mee rondlopen.

Je kunt het veld uiteraard alleen in positieve vorm veranderen en uiteraard vanuit ethiek en respect voor de ander.

 

In deze module leer je om binnen je praktijk in 1 op 1 sessies of in groepsverband familieopstellingen te begeleiden.

Wanneer:

Maandag, 22 t/m vrijdag 26 maart 2021 van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Maandag, 8 t/m vrijdag, 12 november 2021 van 10.00 tot 17.00 uur.

Locatie:

Hooglandstraat 117, 3036 PG  Rotterdam

Prijs:

€ 550,= excl. BTW
Dit is inclusief syllabus, lunch, koffie en thee.

Studiebelasting:

Dit heeft te maken met het aantal studie-uren die je eraan besteed hebt.
Als je alleen de 5 lesdagen volgt is de studiebelasting 1,5 ECT’s, je ontvangt hiervoor een Deelnamebewijs.
Als je deze module als onderdeel van de Vakopleiding Energetische Geneeskunde doet wordt er ook verwacht dat je intervisie, oefen-uren en stage inplant en daar verslagen van schrijft. Als je aan deze kwaliteitseisen voldoet ontvang je een Certificaat van 5 ECT’s.

Inschrijven:

Ik wil mij inschrijven voor de module (graag invullen welke module):

Achternaam:*

Voorletters:*

Voornaam:*

Adres:*

Postcode:*

Woonplaats:*

telefoon:

email:

Ik verklaar akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Gopala Natuurgeneeskunde.

Ik wil mij graag inschrijven voor de volgende module:

 

close
Facebook Iconfacebook like buttonTwitter Icontwitter follow buttonLinkedin