Je kunt pas een volledig mens worden als je volledig de verantwoordelijkheid aanvaardt voor je eigen leven

In hoeverre neem jij verantwoordelijkheid voor de dingen die je doet of zegt?
Ben je bereid je fouten te herkennen en te erkennen?
Ben je bereid je fouten te herstellen door bijvoorbeeld je excuses aan te bieden?
Neem jij verantwoordelijkheid voor je daden?

Wordt je door anderen beschuldigd van het tegendeel of van allerlei andere vreselijke karaktereigenschappen?
In hoeverre neemt deze persoon, die jou van alles verwijt, verantwoordelijkheid voor zijn of haar leven?
In hoeverre neemt deze persoon, die vreselijke dingen tegen je zegt, verantwoordelijkheid voor zijn of haar leven?
Gelooft deze persoon deze vreselijke dingen ook daadwerkelijk?
Vaak wel.
Ze zijn er heilig van overtuigd dat jij die vreselijke dingen doet of zegt.
Waarom?
Omdat ze anders aan zelfreflectie moeten doen om te kijken waar het werkelijke probleem ligt en daar dan ook nog eens verantwoordelijkheid voor moeten nemen.

Mensen die iets verkeerd doen of verkeerd gedaan hebben en daar niet de verantwoordelijkheid voor willen nemen gaan vaak erg ver in de rechtvaardiging ervan en dan ligt de schuld te allen tijde bij de ander.

Soms zijn dingen zo onredelijk dat je ze bijna niet kunt geloven dat het echt zo gebeurt.

In mijn praktijk zie ik hier voorbeelden te over van.
Mensen worden daar heel onzeker van en gaan vaak aan de haal met de beschuldigingen.
Ze nemen ze serieus en projecteren het op zichzelf, terwijl het vaak juist alleen iets over de ander zegt en niets over hen.

Laat de dingen waar ze horen.
Neem er afstand van als het je kwetst.

En als jij iemand bent die niet altijd de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven?
Wordt wakker, doe je masker af, trek die sluier van die spiegel af en kijk eens werkelijk hoe het ervoor staat met jou, je verantwoordelijkheden en je leven.
En dat laatste betekent vaak: actie.
Als je weet dat je dingen verkeerd doet kun je je niet meer verschuilen achter:
“Vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen.”
Nee, zodra je weet krijg je verantwoordelijkheid.
En dat kan wel eens een hele ommekeer in je leven betekenen.
En daar hebben we niet altijd zin in, want dat kan hard werken zijn.

Maar het loont wel.
Het maakt je een beter mens.
Het maakt je een milder mens.
Het maakt je een zachter mens.
Het maakt je een bewuster mens.
Het maakt je een volledig mens.
Het maakt je een gelukkig mens.

Je staat dan in je kracht.
Neemt verantwoordelijkheid voor alles wat er gebeurt in je leven.

En dan kan niemand meer macht- of onmachtspelletjes met je spelen, want jij speelt niet meer mee.

Het nodigt de ander onbewust uit om hetzelfde te doen.
Soms zijn mensen er nog niet aan toe.
Dan kiezen ze voor de andere optie en dat is weglopen.

Alles gebeurt, zoals het moet gebeuren en op het juiste moment.

Dat kun je niet forceren.

En dat heeft allemaal met bewustzijn en evolutie te maken.
En soms kun je dan iets beter loslaten tot de tijd en de mogelijkheid daar is………..

Leef je leven.
En als je durft:
Neem de verantwoordelijkheid voor je leven……
En je zult een volledig mens worden.

Eigenschappen vergroten zich uit naarmate men ouder wordt

Wist u dat menselijke eigenschappen zich uitvergroten naarmate we ouder worden?
Kijk maar eens naar oude mensen en als je ze kent, kijk dan eens hoe ze vroeger in het leven stonden.
In negatieve zin ontstaat dan het volgende scenario:
Als iemand vroeger een zeurpiet en een mopperkont was,
dan zal deze veranderen in een zuurpruim op leeftijd.
Als iemand vroeger erg opvliegend of snel boos was,
dan zal deze veranderen in een bozige bejaarde, teleurgesteld en vol wrok over het leven.
Als iemand graag klaagde,
dan ontaardt deze in een oude zeurpeut.
Als iemand zich verschuilde achter allerlei kwaaltjes en excuses om niet ‘aan de bak te moeten’,
dan verandert deze in iemand die altijd ziek is en daar op alle mogelijke manieren zijn of haar omgeving mee probeert te manipuleren en iedereen voor zijn of haar karretje wil spannen.
Maar in positieve zin daarentegen ontstaat het volgende scenario:
Als iemand altijd vrolijk was en het positieve in het leven zag,
dan zal deze worden tot een vrolijk en ondernemende bejaarde, die graag iedere gelegenheid aangrijpt om te genieten van het leven, ongeacht zijn of haar leeftijd.
Als iemand een bewust, verantwoordelijk en stabiel persoon was,
dan zal deze eindigen als een baken in de zee en een bron van wijsheid voor anderen.
Als iemand een zachtaardig en lief persoon was en altijd bereid was met liefde iedereen te helpen waar nodig,
zal deze eindigen als een warm persoon met liefde voor al wat leeft en waar mensen zich even onder kunnen dompelen in een ‘warm bad’ als ze dat nodig hebben, alleen al door het drinken van een simpel kopje thee, uiteraard wel met een heerlijk koekje….
Als er dingen aan jezelf zijn waar je niet geheel tevreden over bent, werk er dan aan.
Als je je soms beklaagt over het feit waarom sommige ogenschijnlijk ‘negatieve’ mensen alles voor elkaar krijgen en jij, die altijd goed bent voor anderen, niet, weet dan dat later de waarheid altijd boven tafel komt en je kunt zien wat voor mens iemand geweest is.
Ik zag laatst op TV de oudste tweeling ter wereld, samen waren ze 195 jaar.
Twee gezonde, oude, Franse dames, tip top verzorgd en vlot gekleed.
Ze vroegen de dames wat hun geheim was om zo oud te worden.
Stralend zeiden ze dat de één alleen maar Pastis dronk en de ander Whisky, ze hielden van
Pokeren, dansen en het Bourgondische leven en hadden een groot sociaal netwerk om zich heen.
Toen dacht ik: “Ik ben blij dat twee ervaringsdeskundigen datgene nu eens uitspreken wat ik altijd al dacht, namelijk dat het niet uitmaakt als je eens een borreltje drinkt, een sigaretje rookt, een taartje naar binnen werkt (of 2) of een heerlijke halve kreeft, als je maar gelukkig bent en geniet van het leven. Dat is veel gezonder dan als strenge geheelonthouder, macrobiotisch en veganistisch door het leven te gaan en daardoor opdrogen tot een oude zuurpruim.”
Een feestje op z’n tijd en eens lekker dansen, heerlijk!
Zo ook een lekker potje klaverjassen, pokeren, borrelen etc.
Lieve mensen, doe niet zomaar iets.
Wees bewust van wie en wat je bent en hoe je in het leven staat.
Als je niet tevreden bent met wie je bent, doe er dan wat aan.
Sommigen hebben een minder goede start gehad dan anderen,
maar dit is geen excuus om je achter te verschuilen.
De mooiste bloemen groeien in de mest.
Het is voeding voor de bloem.
Het maakt je tot een mooier mens.
Werk aan jezelf als dat nodig is, als je last hebt van bepaalde negatieve eigenschappen van jezelf of emoties, die je beperken om te doen wat je graag wilt doen. 
En verder…….
Neem als motto:
HET LEVEN IS EEN FEEST WAT GEVIERD MAG WORDEN!!!!

Tekst uit de oude St. Pauluskerk

De volgende tekst heb ik een jaar of 25 geleden eens van een bijzonder iemand gekregen en hangt al die tijd bij mij op het toilet. Bij elke verhuizing verhuisde hij mee.
Mijn kinderen kenden de tekst uit hun hoofd toen ze nog vrij jong waren.
Mij heeft hij altijd kracht en inspiratie gegeven als het nodig was, misschien geeft hij dat jullie ook.
De tekst is gevonden in de oude St. Pauluskerk te Baltimore.
Wees kalm temidden van het lawaai en de haast en bedenk, welk een vrede er in stilte kan heersen.
Sta op goede voet met alle mensen, zonder jezelf geweld aan te doen.
Zeg je waarheid rustig en duidelijk en luister naar anderen, ook zij vertellen hun verhaal.
Mijd luidruchtige en agressieve mensen, zij belasten de geest.
Wanneer je je met anderen vergelijkt, zou je ijdel en verbitterd kunnen worden, want er
zullen altijd kleinere en grotere mensen zijn dan je zelf bent.
Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen.
Blijf belangstelling hebben voor je eigen werk, hoe nederig dat ook moge zijn.
Het is een werkelijk bezit in het veranderlijk fortuin van de tijd.
Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen, want de wereld is vol bedrog, maar laat dit je niet
verblinden voor de bestaande deugd.
Veel mensen streven hoge idealen na en overal is het leven vol heldendom.
Wees jezelf.
Veins vooral geen genegenheid.
Wees evenmin cynisch over de liefde, want bij alle dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als het gras.
Volg de loop der jaren met gratie, verlang niet naar een tijd die achter je ligt.
Kweek geestkracht aan om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn, maar verdriet jezelf niet met spookbeelden. Vele angsten worden uit vermoeidheid en eenzaamheid geboren.
Leg  jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf.
Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren.
Je hebt het recht hier te zijn, ook al is het je al of niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zich zoals het zich ontvouwt en zo is het goed.
Heb daarom vrede met God, hoe je ook denkt dat Hij moge zijn en wat je werk en aspiraties ook mogen zijn. Houd vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven.
Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen is dit nog steeds en prachtige wereld.
Wees waarachtig.
Streef naar geluk.

Angst is een slechte raadgever

Angst voor van alles en nog wat.
Dat we ziek worden.
Dat we een ongeluk krijgen.
Dat we ontslagen worden.
Dat een dierbare van ons dood gaat.
Dat onze partner ons zal verlaten.
Angst voor pijn, zowel geestelijk als lichamelijk.
Angst voor overstromingen.
Angst voor geweld.
Angst voor de dood.
Angst voor het leven.
 
De meeste angsten zijn irreële angsten.
Ze belemmeren ons om te leven.
Ze belemmeren ons om beslissingen te nemen.
Ze belemmeren ons om te durven vertrouwen in een goede afloop.
Ze belemmeren ons zelfs om helder te kunnen denken.
En ze dienen geen enkel doel.
 
De enige functie van de emotie angst is om ons zenuwstelsel in de optimale
staat van paraatheid te brengen, zodat we kunnen vluchten als dat nodig is,
bijvoorbeeld als een leeuw of een auto met hoge snelheid op je af komt.
 
Verder heeft angst geen enkele functie.
Het zal ons niet helpen datgene waar we bang voor zijn beter aan te kunnen of beter te kunnen verwerken en sommige dingen zijn onontkoombaar.
We gaan allemaal echt wel een keertje dood, dat is een zekerheid die we hebben.
Nee, die emotie angst belemmert ons alleen maar.
Om vol te kunnen leven en te kunnen genieten van het moment.
 
De emotie angst maakt je ziek.
Waarom doen we dat dan?
 
Angst is DE basisemotie van alle mensen.
Zelfs van iemand die geen angsthaas is.
Voel maar eens om je heen op straat of in je directe omgeving.
Mensen vertalen het vaak in bijvoorbeeld agressie, maar
de emotie die eronder zit is toch echt angst.
Kijk maar naar honden die angstig zijn, die worden ook vaak agressief.
 
Laat het los.
 
95 % van alles waar je ooit in je leven bang voor bent geweest is nooit uitgekomen
en de meest vreselijke dingen die je overkomen zijn in je leven heb je nooit aan zien komen, terwijl je toen juist wel een reden had om angstig te zijn!!
 
Houd dit in gedachte.
Laat je angst los.
En leef je leven ten volle.
Wees niet bang.
Leef.

Wat je zaait zul je oogsten.

De wet van karma.
Oorzaak en gevolg.
Wat je zaait zul je oogsten.
Dat betekent dus dat je datgene wat je nu aan het oogsten bent zelf gezaaid hebt??
Ja!
En dat betekent dus ook dat je datgene wat je nu zult zaaien ook weer een keer zult oogsten in de toekomst??
Ja!
Nou, als dat zo is, wordt het leven wel erg simpel en leuk!!
Dat klopt!
Jij bent de stuurman van jouw eigen schip.
Jij bepaalt de koers die je wilt varen.
Hoe is je leven op dit moment eigenlijk?
Als je daar niet tevreden over bent wordt het tijd om het één en ander eens grondig onder de loep te nemen en veranderingen aan te brengen waar nodig.
Kijk eens naar je werk……
Word je daar blij van?
Brengt het je datgene wat je nodig hebt?
Kijk eens naar je gezinsituatie…..
Word je daar blij van?
Wat zou je willen veranderen?
Kijk eens naar je sociale leefomstandigheden….
Word je daar blij van?
Haal je daar genoegdoening uit?
Zo kun je alles uit je leven eens beetpakken en nader bekijken.
Iedere gedachte, iedere emotie en iedere overtuiging geven bepaalde trillingen.
Deze trillingen werken door op onze lichaamscellen, onze aura, onze directe omgeving en zelfs nog verder dan dat.
Gedachten zijn dus krachten.
We kunnen op deze manier dus zelf onze eigen werkelijkheid creëren.
We denken vaak dezelfde gedachten.
Oude mensen denken bijna iedere dag dezelfde gedachten als de dag ervoor.
En deze gedachten creëren onze werkelijkheid.
Wordt het dan niet eens tijd om onze gedachten eens grondig onder de loep te nemen?
Wat denk jij zoal?
Schrijf het eens op wat je zoal denkt door de dag heen en je zult versteld staan van je gedachten.
En van de steeds weer herhalende gedachten.
Begin eens met je bewust te worden van je gedachten.
En ruil negatieve gedachten in voor positieve of op zijn minst positievere.
En kijk eens na verloop van tijd wat er verandert in je leven.
Let daarbij op synchronisaties (‘toevalligheden’ die geen toevalligheden kunnen zijn!),
want dat is een teken dat je goed bezig bent.
Bekijk de dingen in je leven eens onder de loep.
Als het je niet bevalt verander het dan.
Je kunt beginnen met kleine, simpele dingen.
Vraag jezelf eens af: “Word ik hier blij van?”
En als je antwoord ‘Nee’ is vraag jezelf dan af waarom je het doet.
Sommige dingen moeten nu eenmaal, maar soms kunnen ze wel op een andere manier.
Of doe je ze, omdat anderen het van je verwachten?
Doe zoveel mogelijk dingen waar je blij van wordt, want dit creëert weer meer positieve gedachten en positieve energie.
En doe de dingen die je niet echt vreugde geven, maar die wel moeten gebeuren, zonder
weerstand, want ook weerstand stagneert je energie.
 Dit is niet egoïstisch….
Als jij blij bent geniet heel je omgeving van jouw positieve energie.
Kortom:
Denk anders.
Praat anders.
Doe anders.
Leef anders.
En pluk daarna de vruchten………..

De Waarheid

Iedereen die zich met het spirituele bezighoudt is op zoek naar De Waarheid.
Maar wat is nu eigenlijk De Waarheid?
  
De Waarheid is waar alles samenkomt en alles klopt.
De puzzel is compleet.
Er is een volledige acceptatie naar al wat is.
Voorbij de illusie.
Waarin niets meer vertekend of mooier gekleurd wordt dan het is.
En alles is goed, zoals het is.
Oprecht zoeken naar de waarheid is de basis van alle spiritualiteit.
Het is de waarheid die ons vrij maakt, niet onze pogingen om vrij te worden.
De waarheid vinden is één van de moeilijkste dingen die er is.
Je hebt er een heldere, scherpe geest voor nodig.
Slimheid heeft hier niets mee te maken.
Het gaat erom, dat je in staat bent om de dingen te zien zoals ze zijn, zonder ze te verdraaien of te kleuren.
Dat kan dus alleen maar als je geest onschuldig is en kwetsbaar.
De waarheid is niet iets wat vastligt of wat je kunt vastpakken of begrijpen.
Het is een telkens weer verschuivende ervaring.
Wat de ene dag waar is, is de volgende dag niet meer waar.
De Waarheid is niet een statisch gegeven, het verandert ieder moment.
De waarheid is dus een vloeiend proces.

Hoe kun je nu het beste de waarheid vinden:

Voor de waarheid moet je geest openstaan, als een kom waar iets in kan.
Een ontvankelijke geest is als een perfecte, lege kom.
Als er iets mis is met de kom gaat het niet.
Wat kan er mis zijn met de kom?

  1. Als er bijvoorbeeld een gat in de bodem zit loopt alles er direct weer uit.

Dit houdt in:
Als je afwezig bent en je aandacht niet richt op dat waarmee je bezig bent loopt alle informatie weer uit je geest. Je geest heeft een soort lek.

Met zo’n geest kun je de waarheid niet helder zien.

  1. Als de kom ondersteboven staat, dan kan er helemaal niets in. Alles wat je erin zou willen doen loopt langs de zijkanten.

Dit houdt in:
Als je geest al vol zit met zelfverzekerdheid en zelfvertrouwen, dus als je denkt dat je al weet hoe het leven in elkaar zit. Dan kan niemand je meer iets vertellen, er is geen ruimte meer beschikbaar.

Dan is de waarheid ook niet beschikbaar voor jou.

  1. Een kom waar al iets in zit, een restje wat is achtergebleven. Als je er dan iets nieuws in doet vermengt het zich met het oude. Als er nog een beetje soep in een kom zit en je doet er water bij, dan is dat water niet meer helder.

 

Dit houdt in:

Als je een vooroordeel koestert, een vast idee hebt over bepaalde zaken, een opinie hebt of een bepaalde houding. Dan is je geest niet onschuldig en kwetsbaar. Dat is het gevaar van vooroordelen: de waarheid kan zich nooit volledig aan je openbaren als je al een vooropgezette mening hebt. Je blik wordt vertroebeld, verstoord. Een betweterig soort geest doet dat bijvoorbeeld. Het idee dat je alles al weet of dat je het beter weet dan anderen.

De waarheid wordt op deze manier vertroebeld.

Om spiritueel te groeien moet je dus volledig open staan. Zonder verwachtingen, zonder oordelen, zonder veroordelingen, zonder vooroordelen.

Alles wat je tot nu toe hebt geleerd staat je in principe alleen maar in de weg.
De hersenen staan ons hierbij het meest in de weg.
De constante gedachtestroom  maakt het zien van de waarheid moeilijk.
Het is een soort bewolking, waarachter de waarheid te vinden is.
Vergelijk iedere gedachte met een wolkje aan de lucht.

 

 Vergelijk De Waarheid met een strakblauwe lucht.
 
Hoe vaak zien we die?
Meestal zijn er wolken.
Van die grauwe, donkere regenwolken, kleine en grote.
Van die waterige, bijna doorzichtige.
Van die mooie, donzige, waar je allerlei dieren en vormen in kunt herkennen
(zie jij die dieren en die vormen nog wel eens????).
Het is in ieder geval wat de waarheid betreft de ruis op de lijn.
Ze vertroebelen je zicht op de waarheid.
wolkjes
Deze wolken, die ruis op de lijn, die vertroebelingen bestaan uit jouw gedachten,
overtuigingen en emoties die zich maar blijven herhalen in je hoofd.
 
Deze wolken zijn een product van ‘mind’, oftewel ons denken.
Het zit ons keer op keer in de weg.
Het vertroebelt je heldere zicht.
Het is een illusie.
We identificeren ons ook nog maar al te vaak met ons denken (je bent wat je denkt).
Terwijl ons denken maar een klein onderdeeltje is van ons hele wezen.
Bedoeld om dingen te ordenen, uit te rekenen en te onthouden, etc., maar absoluut niet bedoeld om emoties mee op te lossen.
Je identificeert je toch ook niet met je lever?
 
Het dient geen enkel doel in ieder geval, want het vertroebelt alleen je zicht op de waarheid.
 
Laat het dan los.
Probeer het maar.
Ga eens een een half uurtje per dag zitten en probeer je gedachten eens stop te zetten.
Ze verdringen zich om het eerst aan de beurt te komen.
Dat is wat er gebeurt als we gaan zitten ‘mediteren’.
 
En de succesgedachten herhalen zich steeds.
En daar zijn we eigenlijk de gehele dag mee bezig.
 
Het lijkt wel een gevangenis, waaruit niet te ontsnappen valt.
En ‘mind’ heeft ook nog eens een enorm ego en wil dus graag gezien en gehoord worden.
 
En dan gaan wij proberen om ‘mind’ te omzeilen………..
Dat gaat niet lukken, want daar zijn we niet slim genoeg voor
(‘mind’ is immers veel slimmer, want dat is zijn functie).
 
Je gaat eigenlijk weerstand geven aan een onderdeel van jezelf……, en
 
De meest zekere manier om iets voort te laten duren is er weerstand aan geven.
 
Het wordt dus alleen maar erger.
 
Ga gewoon eens een half uurtje per dag zitten en
geef juist maar erkenning aan alles wat voorbij komt.
Iedere gedachte.
Iedere emotie.
Iedere overtuiging.
Geef er maar erkenning aan, laat het toe en dan vloeit het als vanzelf weer af.
Het enige wat ‘mind’ wil is gezien worden.
Kijk er maar naar.
 
Totdat er steeds minder wolkjes aan de blauwe lucht verschijnen.
Het wordt rustiger en rustiger, totdat je je rust gevonden hebt.
 
En dan zie je, als je er klaar voor bent om te accepteren van wat je ziet…..
De Waarheid.
 
Alles is goed, zoals het is.
Alles gebeurt, zoals het moet gebeuren en op het juiste moment.
 
De puzzel is compleet.
 
Het enige wat overblijft is ZIJN.
De volledige staat van bewust ZIJN.
 
Leef je leven.
Ga jouw pad.
Het is jouw weg.
Alleen jij weet de weg.
pad

Wie was Gopala?

Gopala kreeg zijn initiatie van zijn geestelijk leraar. Deze zei: “Mijn beste Gopala, luister goed naar me. Jij zult moksha (dat betekent ‘verlossing uit onwetendheid’) bereiken door de volgende mantra te reciteren. Deze mantra mag je aan niemand anders onthullen, als je dat doet wordt alles van je afgenomen en ga jij naar de hel”.
Gopala was een leerling met een buitengewoon groot hart. Hij ging onmiddelijk naar het marktplein in het dorp en ging op een verhoging staan en reciteerde de mantra openlijk voor een grote menigte. Hij vertelde zonder restrictie aan iedereen: “Jullie kunnen allemaal verlossing bereiken door deze mantra te reciteren. Ik kreeg hem van mijn geestelijk leraar”.
Op een gegeven moment kwam zijn geestelijk leraar door de marktstraat en hoorde het allemaal aan.
Naderhand sprak hij Gopala aan en vroeg waarom hij besloten had tot deze actie over te gaan. Gopala zei hem: “Met alle respect, ik weet wat u mij gezegd heeft. Ik ben bereid naar de hel te gaan, maar ben dolgelukkig te zien dat al deze mensen de verlossing zullen bereiken. Het is mij het meer dan waard”.
De goeroe zei: “Mijn beste Gopala, ook jij zult op dit moment moksha bereiken. Je bent een verheven, grootmoedige ziel. Ik wil graag leerlingen zoals jij”.

De eigenschap van onbaatzuchtigheid leidt tot broederschap, eenheid en kosmische liefde.

close
Facebook Iconfacebook like buttonTwitter Icontwitter follow buttonLinkedin